Perspektiv

Google Chrome – Sitron eller gulleple?

Googles nye nettleser har vakt behørig oppsikt, men er den verdt det? At vi får enda en Open Source nettleser forandrer vel fint lite? Er det ikke mer signifikant at Microsoft, med 70% av nettleser-markedet, intensiverer innsatsen for å få ut IE8? Eller er det riktig som enkelte hevder, at nå begynner et nytt kapittel i kampen om den nye plattformen?

[...]

Analyse

Trenger SOA? Prøv WOA!

Mirakler finnes ikke. Snarveier finnes ofte. Alternativer – flere veier til målet –  finnes nesten alltid. Derfor er nyansene viktige: Markedet trenger tjeneste-orienterte arkitekturer – tankegangen, men ikke mekanismene som ofte assosieres med SOA. WOA – også kjent som ROA – er et alternativ med raskt voksende popularitet. Tilgjengelig, velkjent, velprøvd, robust – og fristende.

[...]

Analyse

Trender fra Interop New York: Skyer, virtuelle stormer, SaaS i kastene

Fremtiden er 'i skyen', men hvordan kommer vi dit? Les om trender, observasjoner, Novell, IBM, BlackBerry, Cisco, tjenester, Web2 og begrepsforvirring. Hvorfor satser Microsoft plutselig så hardt på IE8? Kan RIM og BlackBerry spre suksessen til resten av verden? Er Cisco en virtualiserings-leverandør? Og hvorfor snur VMware seg mot tjenester i skyen? Er tiden moden for å kjøpe ressurser i stedet for hardware?

[...]

Perspektiv

Kompetanse – kvalitet, kvantitet og "smidig utvikling"

Ungdommen vet ikke hva en cellereferanse er, og er svake på bruk av kataloger i filsystemet. Rystende? Snarere tvert imot. De er mer i takt med virkeligheten enn det meste av IT-segmentet – som etterspør feil kompetanse og kompenserer manglende kvalitet med større kvantitet. Er det rart prosjekter mislykkes?

[...]

Analyse

Eksplosive tjenester – in the cloud

Skyen eksploderer. Ikke slik at den går i lufta, men med et raskt ekspanderende utvalg av tjenester: Råvarer (datakraft, lagring, backup), halvfabrikata (transaksjoner), enkelt-tjenester (tekstbehandling, CRM, epost) og integrerte tjenester (kontor-støtte, bransjeløsninger). IBM, HP, Intel, Amazon, Microsoft, Google, VMware og så videre – alle har eller forbereder en fremtid der the cloud er plattformen. Men hvor er markedet og kundene?

[...]