Perspektiv

Et liv uten Internett?

Kan vi leve uten Internettet? En umulig tanke for de fleste av oss – dersom ‘uten’ måles i dager. Men Internettet drives av energi, energi-prisene stiger, og kostnadene til drift av verdens datasentre vil 20-dobles fra 2005 til 2012. Det tilsvarer en bensinpris på over 200 kroner per liter. Til å leve med? Ikke uten kamp, og Norge er unikt posisjonert til å gjøre redusert energiforbruk til god business.

[...]

Analyse

Systemvirtualisering – fra hypervisor til driftsverktøy

Systemvirtualisering er en del av hverdagen. Men er hverdagen blitt bedre? Utnytter vi mulighetene? Kan Microsoft fortrenge markedsleder VMware? Mange spørsmål, spennende svar. For nå er systemvirtualisering modent. Og i kjølvannet av modenhet kommer nye muligheter som ingen tenkte på eller drømte om i forkant. Hvem planla SMS og MMS da GSM ble introdusert? Hvem tenkte på 'live migration' da VMware kom på markedet? Dette blir spennende – og kampen er bare såvidt begynt!

[...]

Analyse

Tid for ny epost-policy

70% av all relevant virksomhets-informasjon finnes i epost-arkivet. Men hvor er arkivet, hvem har tilgang til det og hva mer er å finne i samme arkiv? Det er ille nok å konstatere at store mengder kritisk informasjon ligger på epost-tjenere hos Google, Microsoft, Yahoo og Mailbox.com, om den ikke også er blandet med hjemmevideoer og barnepornografi. Og dersom gjeldende policy ikke setter scenen, blir det ditt ansvar…

[...]

Perspektiv

Hvorfor Firefox 3 er viktig for deg

Ditt viktigste IT-verktøy er ikke SAP, Office, epost eller Windows, men nettleseren. Utallige IT-miljøer har ignorert denne sannheten i årevis, og sluppet unna med ignoransen (nesten) uten skrammer. Nå nærmer vi oss timeout. Firefox 3 er ikke den optimale nettleser for alle miljøer. Det er heller ikke IE. Poenget er at vi har valgmuligheter og at valgene har konsekvenser. Å ikke gjøre et valg betyr at andre velger for oss. Er det slik vi vil ha det?

[...]

Perspektiv

Vil du bli kvitt datalekkasjene?

Visst vil vi bli kvitt lekkasjene. Ikke bare det: Vi vil gjerne vite om det dersom lekkasjer skjer. Men er mer teknologi svaret enda en gang? Leverandører av Data Leak Protection mener det. Vi mener noe annet. Hva mener du?

[...]