Perspektiv

Når piratkopiering blir markedsføring

Piratkopiering er en uting. Opphavsrett og andre rettigheter skal respekteres. Men respekt må være toveis. Den som gir disrespekt kan ikke forvente respekt tilbake. Derfor har programvare-bransjen i betydelig grad seg selv å takke for holdningene i markedet. Men også dette scenariet står for fall. Vi konstaterte nylig at tradisjonelle programvare-lisenser er på full fart mot skraphaugen. I kjølvannet blir kopiering en velsignelse i stedet for en forbannelse. Er det mulig?

[...]

Perspektiv

Programvarelisenser mot skraphaugen?

Er programvare så forskjellig fra andre produkter at et helt spesielt regime må til for håndteringen? Leverandørene har fått aksept for denne oppfatningen – og melket markedet via husmannskontrakter som forandres når det passer. Men ‘terror-regimet’ går mot slutten. Et teknologi-vant marked ser at keiseren er uten klær og velger alternativer deretter. Open Source og tjenestefokus drar i samme retning. Tiden er ute.

[...]

Analyse

SOA – full fart mot Web2

SOA er over alt. 20 konferanser, 3.200 bøker på Amazon, produkter og roadmaps i øst og vest. Men suksesshistoriene mangler, definisjonene spriker og WebServices-standardene fungerer i beste fall marginalt. Samtidig leverer Web2 stadig flere av elementene SOA har lovet siden 2004. Er det rart leverandørsiden regulerer sine allerede sprikende SOA-definisjoner løpende?

[...]

Perspektiv

Innhold, portaler, WebServices og misforståelser

Misforståelsene florerer, og vi tar et oppgjør en en håndfull av dem: ‘Sideorientert’ er ikke det samme som gammeldags. Portaler er ikke gått ut på dato. WebServices og SOA løser få problemer og skaper mange. XML er vel og bra, men ingen universalløsning på all slags datautveksling.

[...]

Analyse

Web2 – medaljens bakside

Enhver medalje har en bakside, og Web2 har sin. Men hvor stor og hvor signifikant er den? Står kritikernes kraftige advarsler om personvern, sikkerhet og sårbarhet til troende, eller er vi primært vitne til forandringsvegring og beskyttelse av etablerte maktstrukturer? Kan vi redusere eventuelle ulemper gjennom målrettede forberedelser?

[...]