Analyse

2008 - større forandringer, færre utfordringer?

Det er årsskifte – tid for å se fremover, eller kanskje bakover? Hva har vi fått til, hvor har vi bommet og hvorfor? Generelt bruker vi for lite tid på å lære av egne og andres feil. Spekulasjoner om fremtiden er vel så fengende – og til tider underholdende. Dessuten er det et faktum at vi er bedre rustet for ferden dersom vi aner hva som kommer rundt neste sving. Men kartet trenger ikke å være detaljert for å være nyttig – ofte snarere tvert imot.

[...]

Perspektiv

Leder: Dyr energi, billig kommunikasjon, store konsekvenser

Energi er kostbart, prisen stiger og produksjonen er endelig. Kommunikasjon er billig og blir billigere, mens kapasiteten øker. IT er energikrevende industri. Derfor bygges det store datasentre nær rene energikilder i USA, Canada, Alpene, på Island og og en rekke andre steder med naturlig gode forutsetninger. Er tiden moden for norske kraftkommuner til å bli IT-kommuner?

[...]

Analyse

Digital terror krever ny forsvarsstrategi

Kampen mot virus og malware er tapt – på dagens nivå. For å fortsette må vi over på et nytt nivå – med nye verktøy og andre teknologier. De reaktive mekanismene som har preget sikringsverktøyene så langt, har aldri vært tilstrekkelige, og den sterke fokuseringen på klient-sikring skalerer ikke. Hva er alternativene? Er det mulig å komme tilbake på offensiven, og i så fall hvordan?

[...]

Perspektiv

Leder: Utfordrende selvfølgeligheter

Vi drukner i data og kveles av backups – men rydder vi? Vi investerer i driftssikkerhet, men tester vi tiltakene? Vi kjøper verktøy over en lav sko, men sjekker vi om de passer til oppgaven? Verden er full av irriterende selvfølgeligheter. Er tiden moden for å gjøre noe med dem? Hva med en ryddesjau som fjerner 30 eller 50% av dataene?

[...]

Analyse

Google – foran eller bak utviklingen?

I det stille har Google fjernet den siste relevante innvendingen mot Web2-applikasjoner, og introdusert muligheten til å fungere off-line såvel som on-line. Men hvorfor velger selskapet å gi bort teknologien og hvorfor tar de den ikke i bruk selv?

[...]