Perspektiv

Leder: Leksikon er ut, Wikipedia er inn. Er det slik vi vil ha det?

Pålitelighet. Fakta. Tillit. Visst legger vi vekt på dem – de tradisjonelle verdiene. Men hvor er tradisjonene når vi Googler oss gjennom hverdagen, bruker 20 sekunder på å finne ‘fakta’ i Wikipedia, og stønner over tanken på å skulle hente et oppslagsverk i hylla? Har vi lagt kvalitets-kravene til side, eller vet vi hva vi får?

[...]

Analyse

Open Source over alt – er det mulig?

Open Source handler verken om anarki eller å gi bort arvesølvet, men om sunn fornuft og tøff konkurranse. En alternativ utviklingsmodell og en forretnings-filosofi som har vært brukt i de fleste bransjer og til alle tider. Er Open Source i virkeligheten like naturlig som tyngdekraften, og hvor ligger balansepunktet mellom åpne og lukkede produkter?

[...]

RettPå

Klart vi bruker prosjektstyrings-verktøy…

“I alle fall for store prosjekter. For mindre prosjekter tar vi det litt mer pø-om-pø.” Pragmatisme – verken mer eller mindre. Vi rigger ikke opp stillas rundt hele huset for å male et vindu eller to. Det får klare seg med stige og spann. Men hvor går grensen mellom pragmatisme og uansvarlighet?

[...]

Perspektiv

Grønn IT-bølge: Ut med Vista, inn med XP Light

Windows Vista vil ha fetere klienter. Markedet vil ha slankere klienter. Verden vil ha grønnere klienter. Markedet bestemmer, og veksten i bruktmarkedet overgår nysalget. I år omsettes nærmere 30 millioner brukte PCer – mange med Linux, de fleste uten OS. Vinnerne så langt er Linux, Ubuntu, Open-Office, Symphony og IBM. Microsoft svarer med en Light-utgave av Windows XP, men kommer den i tide og blir den billig nok?

[...]

Analyse

Viruskampen er tapt – hva nå?

Storm-viruset – eller ‘ormen’, som er den korrekte betegnelsen – ble først oppdaget i januar. I løpet av nesten et år har vi lært mye om den nye trusselen, inklusive at det ikke finnes effektiv beskyttelse og at utsiktene i så henseende er dystre. Hva gjør vi når vi blir konfrontert med en trussel vi ikke kan beskytte eller forsvare oss mot?

[...]