Analyse

Driftsverktøy, aper og eksperter

Det er en underlig situasjon. De gamle og store leverandørene av IT-driftsverktøy mener at verktøyene erstatter ekspertene og reduserer kostnadene. Virkeligheten peker i motsatt retning: At høy kompetanse kombinert med moderne (ofte Open Source) verktøy er teknisk, kvalitetsmessig og økonomisk optimalt – fordi gamle, kostbare verktøy kan fjernes. Hvem har rett og hvorfor?

[...]

Perspektiv

Leder: Farlig klasseskille i nettverket

Selvsagt har vi klasseskille i nettverket. På den ene siden har vi mer og mindre viktige systemer, på den andre siden mer og mindre eksponerte systemer. De er ikke like og behandles ikke likt. Men har vi også uviktige systemer? Mange – spesielt brukere – synes å være av den oppfatning. ‘Jeg har ingen ting av verdi på min maskin’ er unnskyldningen for å være nonchalant med håndteringen av utstyret. Konsekvensene er ofte dramatiske. Det finnes kun én variant av ‘uviktige’ systemer i et sikkerhetsmessig perspektiv: Fullstendig dataløse klienter. Alle andre inneholder viktige data uansett hva brukere (og enkelte IT-ansvarlige) måtte mene. Har du tatt konsekvensen av denne virkeligheten?

[...]

Analyse

Microsoft PowerShell - generasjonsskifte og livbøye

Microsofts PowerShell er langt mer enn enda et gratis-verktøy som supplerer eller forbedrer Windows. Utover sin betydelige egenverdi for ethvert driftsmiljø, signaliserer PowerShell en viktig holdningsendring og et generasjonsskifte hos Microsoft. Les hvorfor og hvordan.

[...]

Perspektiv

Leder: Katastrofal beredskap?

11. september 2001 gjorde underverker for katastrofe-beredskapen over store deler av verden – innen IT og på andre områder. Mer enn halvparten av alle virksomheter har én eller annen form for beredskap. Samtidig kan svært få si hvor lang tid det vil ta fra katastrofen inntreffer til de igjen er operative på IT-siden. Ei heller får vi klare svar på hvor lenge virksomheten kan overleve uten operative IT-systemer. Selv for virksomheter med grundige beredskapstiltak hører det til unntakene at de er oppdaterte i forhold til dagens trusler. Hva skjer når politiet beslaglegger deler av maskinrommet som del av en pågående etterforskning? Eller når Internett-linjen stenges fordi vi – uaktsomt – sprer virus til kunder, partnere og leverandører? [...]