Analyse

Web2 uten AJAX - no problem!

Mediebildet gjør det naturlig å trekke den konklusjon at Web2 og AJAX er to sider av samme sak. Så er imidlertid ikke tilfelle. Rich Internet Applications kan utvikles med eller uten AJAX-baserte komponenter. Hvorvidt det er hensiktsmessig å holde seg unna AJAX, er en annen sak…

[...]

Analyse

Gamle prinsipper gir ny IT-sikkerhet

I motsetning til utstyr og kunnskap, går sunn fornuft aldri ut på dato. ‘Spør først, grav siden’ er like innlysende smart i dag som for 100 år siden, til tross for at verden har forandret seg dramatisk i perioden. Like åpenbart er det at en IT-infrastruktur sikres mest effektivt ved å blokkere all trafikk, og deretter åpne for det som er tillatt – i stedet for det motsatte. Likevel er sunn fornuft foruroligende ofte fraværende i sikkerhets-arkitekturer, sikkerhets-strategier og praktisk IT-sikkerhets-arbeid.

[...]

Perspektiv

Leder: Data som ikke kan søkes, finnes ikke!

Visst skal vi beskytte våre data. De er den egentlige (og ofte glemte) ressursen i våre IT-systemer. Uten data har våre verktøy og infrastrukturer beskjeden verdi. Samtidig er det et udiskutabelt faktum at utilgjenglige data like godt kunne vært ikke-eksisterende. Og videre: Vårt forhold til hva som er utilgjengelig har forandret seg vesentlig i kjølvannet av daglig omgang med Internett og søkemotorer. Vi leter ikke lenger etter data, vi søker – og bruker det vi finner. Data som ikke kan søkes finnes ikke. Derfor er kombinasjonen data+tilgjengelighet selve fundamentet for neste fase i utviklingen: Nettskyen!

[...]

Perspektiv

Leder: Farvel til hard-disken?

Gang på gang de siste 15 årene har vekselvis leverandører og analytikere spådd hard-diskens undergang. Like ofte er spådommene gjort til skamme, fordi alternativene har vært for kostbare, voluminøse og/eller hatt for beskjeden kapasitet. Men utviklingen kommer optimistene i møte, og før eller siden er tiden moden. Kan tiden være kommet? Får vi fullfunksjons bærbare PCer uten disk i 2007?

[...]

Perspektiv

Leder: Web2-bølgen er ustoppelig - er du klar?

De fleste IT-profesjonelle ser på Web2 med interesse og spenning – i noen tilfeller frykt. Dessuten ser mange på Web2 som fremtid, noe som kommer ‘etterhvert’. Faktum er imidlertid at Web2 er her allerede – og påvirker virksomheter flest hver eneste dag. Uansett hva IT-avdelingen foretar seg, vil blogger, wikier, mashups og mer eller mindre fritt tilgjengelige web-applikasjoner finne veien til brukerne, som umiddelbart ser nytteverdien og tar dem i bruk. Bølgen kan ikke stoppes, men den kan styres. Spørsmålet er om vi velger å ta styringen eller lar oss bli styrt…

[...]