Perspektiv

Leder: Er intelligent sikkerhet mulig?

Intelligent sikkerhet er siste stjerne på himmelen av begreper fra ivrige leverandører som melker et umettelig sikkerhets-marked. Og det er klart vi vil ha intelligent sikkerhet. Vi vil ha all den hjelp vi kan få. Men hvor er intelligensen og er den til å stole på?

[...]

Analyse

Er tiden moden for lagringsvirtualisering?

Ekstrem vekst, vanskelig ressursutnyttelse, krevende administrasjon, skaleringsproblemer og høye krav til tilgjengelighet. Vi snakker om lagring, men kunne like gjerne ha hatt tjener-farmen på maskinrommet i tankene. Betyr det at vi kan angripe lagrings-utfordringene på samme måte? Kan virtualisering bli like nyttig og viktig for lagring som det er blitt for systemer?

[...]

Analyse

Applikasjons-virtualisering- en virtuell blindvei?

Applikasjons-virtualisering. Vi har åpenbart hatt det i årevis uten å vite det. Men dette er mer enn 'same shit, new wrapping'. Application streaming, VDI og system streaming er spennende alternativer rettet mot samme problem: Å stabilisere, sikre og effektivisere Windows-applikasjoner. Hva skjuler seg bak begrepene og hva er mest effektivt for å løse nettopp våre utfordringer?

[...]

Perspektiv

Leder: Security by Stupidity?

Alle vet at kurering av symptomer er kostbart og ineffektivt. Likevel selges ‘symptom-kurerende’ bokser over en lav sko. Selv i programvare – for eksempel i Windows – angripes symptomene i stedet for problemet. Hvor ble det av fornuften?

[...]