Analyse

Google vs. Microsoft - 2. kapittel

Bildet klarner, bitene faller på plass. Vi ser langt mer enn konturene av Googles 'grand plan'. Den lover dårlig for både Microsoft og andre aktører i bransjen - og godt for markedet i sin alminnelighet. Er det derfor Microsoft har utsatt Vista og Office 2007?

[...]

Analyse

AJAX og Web2 - verktøyene kommer

Først kom Ruby on Rails på banen tidlig i 2005. Så ble det stille til vi nærmet oss årsskiftet. Da ble det fart i sakene. Vi snakker om utviklingsverktøy for 2. generasjons web-applikasjoner – basert på Ajax-metodikk, og som med rette kan kalle seg Web2.

[...]

Analyse

Web2 - tid for en definisjon

Begrepet Web 2.0 får oss (fortsatt) til å fryse på ryggen. ‘2.0’ gir et skinn av å være distinkt, klart, en standard eller i alle fall en spesifikasjon. Men Web 2.0 er langt nærmere det motsatte. Ullent, tåkete og så videre, og brukes deretter. Tiden er overmoden for å gi uttrykket et innhold. Klarer vi det?

[...]

No Picture
RettPå

Windows vs. Linux: Tungen på vektskålen

Hvem er best, Linux eller Windows? Svaret kommer naturligvis an på anvendelsen, behovene og ikke minst på hvem vi spør. Rettes spørsmålet til et Linux-miljø, er Linux best. Rettes det til et Windows-miljø er svaret like forutsigbart. Ingen av dem er objektive, og begge kan være riktige. Merkelig? Ikke egentlig.

[...]

Åpen

The greatest software ever written

Går det an å rangere programvare? I så fall etter hvilke kriterier? Finnes det et verdens beste musikkstykke eller maleri? En verdens viktigste oppfinnelse eller oppdagelse? Muligens, men rangeringen vil alltid avhenge av hvem som rangerer – den vil være subjektiv. Samtidig – konkurranser og rangeringer kan være både underholdende og lærerike.

[...]

RettPå

Dårlige idéer som aldri dør

Idéer som er gode nok, overlever. Det høres innlysende ut, men er ofte feil. Gode idéer overlever kun dersom de blir unnfanget på riktig tid, presentert på riktig måte og på riktig sted. De må kort og godt være relevante – i forhold til omgivelsene. Innlysende, det også.

[...]

RettPå

Om data, levetid og ansvar for fremtiden

Å få tak i data fra en backup eller et medium som er 15+ år gammelt, er som regel en kostbar og tidkrevende øvelse som ikke alltid lykkes. Hva gjør VI for å ivareta tilsvarende situasjon om 15 år? Sørger vi egentlig for at det er umulig?

[...]