Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

myMAYDAY.com Business

myMAYDAY.com leverer IT-faglige tjenester basert på lang erfaring, oppdatert innsikt og unik bredde. Tjenestene skreddersys etter behov med basis i kategoriene nedenfor. Både skriftlig materiale, foredrag og presentasjoner leveres på norsk eller engelsk.
foredrag  •  workshops  •  rådgiving

Helge Skrivervik er en etterspurt ressurs for foredrag, workshops, seminarer og brainstorming.
[Foto: KS Agenda 2017]

Forståelse - i all sin enkelhet - er mangelvare i dagens marked - i og utenfor IT. Manglende forståelse gir unødig ressursbruk, det være seg tid, kostnader, personell - og ikke minst fokus. Muligheter blir til problemer, og kan igjen føre til en 'brems' i systemet - og ikke det vi alle søker: Motivert, engasjert og resultatorientert business.

  • Problemer blir løst.
  • Kurering av symptomer unngås.
  • Optimale løsninger, produkter og teknologier velges – av riktige årsaker.
  • Utstyr, løsninger og tjenester byttes til riktig tid.
  • Kunnskapsutviklingen i organisasjonen er kontinuerlig og behovstilpasset.

Situasjonen er den samme på leverandørsiden som på kundesiden i markedet. Kunnskap har beskjeden verdi med mindre den ledsages av forståelse. Derfor er forståelse gjennomgangstema i tjenestene fra myMAYDAY.com.

Forenkling: Et annet viktig tema er forenkling. Kompleksitet har flere av de samme karakteristika og konsekvenser som manglende forståelse. Derfor er forenkling et viktig element i våre tjenester og rapporter. Forenkling hever sikkerheten, reduserer kostnadene og bedrer stabiliteten.

Formidling: Sist, men ikke minst er formidling et vesentlig poeng. All verdens kunnskap forblir utilgjengelig dersom den ikke formidles på en effektiv måte. Effektiv formidling er en forutsetning for å skape forståelse som i sin tur gir den effektivitet vi bør kreve fra våre IT-systemer og løsninger.

Rådgiving

Reell, uavhengig kompetanse er mangelvare. Trygghet følger ikke automatisk med på kjøpet selv om kompetansen hentes fra velrenommerte kilder. Pågangen etter vår erfaring og innsikt - spesielt i forbindelse med digital transformasjon, strategi og anvendt teknologi - er inspirerende. Vi tilbyr timebasert eller oppgavebasert rådgiving innenfor sikkerhet, arkitektur, digital transformasjon, strategiutvikling og mer.

Workshops, foredrag

Til faglige samlinger av ulike størrelser utvikler vi hel- eller halv-dags workshops. Tema, dybde og bredde tilpasses behov og gir en unik mulighet til faglig oppdatering av medarbeidere på mange nivåer i organisasjonen. Se egen informasjonsside for detaljer.

Mer om foredrag, workshops og inspirasjon finner du her.


Oppdatert 08-02-2018 12:15