Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

Connecting the dots in IT

Om myMAYDAY.com as

myMAYDAY.com as (tidligere Team Mellvik as) ble startet i juni 1993 av Hanne Mellingen og Helge Skrivervik med formål å formidle kunnskap om og forståelse for IT-trender, teknologi og muligheter IT-markedet – uavhengig, støyfritt, og med en pragmatisk vinkling.

Hanne Mellingen
Hanne Mellingen
988 66 007

Vår ambisjon er forståelse - for teknologi, for sammenhenger og for muligheter. I en kompleks hverdag som for IT-profesjonelle flest er fylt til randen av utfordringer, er medarbeidere som kan kurere mer enn symptomer den største mangelvare. Forståelse for hvordan komponenter henger sammen er en grunnleggende forutsetning for effektiv problemløsning.

Helge Skrivervik
Helge Skrivervik
92 01 71 46

Rapporter, kommentarer, analyser og foredrag har siden starten vært selve fundamentet for virksomheten. Fra 1993 til 2005 ble Mellvik-Rapporten utgitt 11 ganger i året. Supplert med rapporter som går i dybden på utvalgte temaer, satte Mellvik-Rapporten en ny standard for formidling av innsikt og kunnskap i det norske markedet.

myMAYDAY.com Insight

Fagportalen myMAYDAY.com avløste Mellvik-Rapporten i juli 2005 – en 'ta din egen medisin' øvelse: Farvel til papir og tradisjonelle mekanismer, dypdykk i muligheter og utfordringer i en Web-, Internett- og Cloud-basert verden. Verdiene vi formidler er de samme - innsikt, inspirasjon og forståelse.

De nett-baserte tjenestene har vært i kontinuerlig utvikling siden 2005, og omfatter i 2015 myPENDIUM og bloggen IT-currents i tillegg til analyser og kommentarer (mySPEKTIVE). IT-currents er åpen for alle, mens innholdet forøvrig er rettet mot betalende Proff-brukere.

myMAYDAY.com Business

Videre leverer myMAYDAY.com as kunnskapsbaserte tjenester til det norske og europeiske markedet. Les mer om tjenestene her.


Bakgrunn

Hanne Mellingen og Helge Skrivervik har lang fartstid i IT-bransjen og innen kunnskapsutvikling. Helge Skrivervik deltok i utviklingen av Berkeley Unix ved University of California, Berkeley, og var frontfigur under innføringen av Unix i Norge på 80-tallet. I 1985 startet han Skrivervik Data as. Selskapet var synonymt med Unix i markedet, med produkter fra blant andre Sun Microsystems, Convex Computer og Pyramid Technology. Helge utviklet og holdt landets første kurser i Unix, TCP/IP, datasikkerhet og C-programmering, og skrev 'Driftshåndbok for Berkeley Unix', som ble utgitt i 1988. Han har utgitt et tosifret antall bøker om teknologi-relaterte temaer – fra drift til strategi.

Hanne Mellingen har organisasjonspsykologi som spesialitet. Hun sto blant annet for utvikling og oppbygging av kursavdelingen i Skrivervik Data as, som i mange år var modell for IT-relatert kursdrift i Norge. Hun var videre ansvarlig for organisasjonsutvikling og lederutvikling i en av tidenes raskest voksende og mest lønnsomme IT-bedrifter. I myMAYDAY.com as har hun - i tillegg til å bygge selskapets kunnskapsprodukter - fungert som organisasjonskonsulent for store og små virksomheter, typisk i IT-bransjen.

Kompetanse er ferskvare

myMAYDAY.com er fundamentert på erkjennelsen av at kunnskap er ferskvare. Vi utsettes for kunnskapsmessig forvitring med en hittil ukjent hastighet. Etablerte teknologier, metoder og tenkemåter erstattes av nye. Det betyr muligheter – hvis vi forstår forandringene og kan utnytte dem.

Vår ambisjon er å inspirere IT-profesjonelle til å prioritere slik forståelse – og å levere viktige deler av den. Det gjør vi gjennom innsiktsfulle og lett tilgjengelige analyser og kommentarer. Vi gjør det også via rapporter, foredrag og andre tjenester.

Uavhengig, støyfri

Våre kvalifikasjoner som bidragsyter i denne settingen er kombinasjonen erfaring og fremsynthet. Vi gjør hva IT-profesjonelle flest gjerne skulle ha gjort selv, men sjelden ha ressurser til å prioritere: Se fremover, analysere og kombinere utvikling med erfaring. Observasjonene og konklusjonene leveres uavhengig og støyfritt via myMAYDAY.com. Alltid tilgjengelig og løpende oppdatert.

Nettopp uavhengighet og støyfrihet står øverst på prioriteringslisten hos våre kunder. Kombinert med 25+ års erfaring i bransjen og et aktivt internasjonalt kontaktnett, leverer vi innsikt, inspirasjon og forståelse tilpasset dagens virkelighet.

Innsikt, inspirasjon, forståelse

3 ord utgjør credo for myMAYDAY.com. Inspirasjon representerer forskjellen mellom det gjennomsnittlige og det kreative og offensive. Innsikt utgjør summen av erfaring, kunnskap og åpenhet for forandring. Forståelse er resultatet av kunnskap og erfaring, og danner grunnlaget for riktige beslutninger, planer og strategier.

Vår ambisjon er å bidra til at IT-profesjonelle utvikler og vedlikeholder disse kritiske bestanddelene i hverdagen. Våre kunder vet hva vi står for, bruker den innsikt og de resonnemententer vi leverer, og står bedre rustet til å ta riktige beslutninger.

Referanserammer: Fra abonnement til tjeneste

Forskjellen mellom 'abonnement' og 'tjeneste' er et klassisk eksempel på hvor vanskelig det kan være å beskrive fremtiden med fortidens begreper. Da tjenester på nett ble vanlige rundt årtusenskiftet, ble begrepet 'abonnement' hyppig brukt for å kommunisere at tjenesten var tidsbegrenset og i mange tilfeller at den erstattet tidligere papirbaserte abonnementstjenester.

Det fungerte - og fungerer i noen grad fortsatt. Det skaper også forvirring. En del karakteristika vi naturlig assosierer med 'abonnement' finnes ikke i nettbaserte tjenester. Tilsvarende er en rekke sider av tjenestene umulige å beskrive innenfor rammene av et tradisjonelt 'abonnement'. Etter 10+ år er tiden derfor overmoden for å fase ut det gamle begrepet.

myMAYDAY.com Insight er en tjeneste. Deler av tjenesten er tilgjengelig for standard-brukere (gratis), mens betalende Proff-brukere har tilgang til hele tjenesten, som detaljeres på siden bli proff-bruker. Tilgangen opphører ved periodens utløp med mindre den fornyes. Utløpt Proff-bruker justeres automatisk til standard-bruker.

Mer informasjon

  • Om tjenester og priser - klikk her.
  • Om lagring av personinformasjon, opphavsrett etc., klikk her.

Send oss gjerne tilbakemeldinger via kontakt oss-fanen.

Oppdatert 12-03-2018 07:04